Fysioterapia ja lymfaterapia

 

Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia

Ortopedinen manuaalinen terapia on tuki- ja liikuntaelinongelmien ratkaisemiseen keskittynyttä fysioterapiaa. Manuaalinen terapia sisältää tuki- ja liikuntaelinvaivojen tarkan ja analyyttisen tutkimisen, kliinisen päättelyn, manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun. Tavoitteena on potilaan ongelman paraneminen ja sen uusiutumisen ehkäiseminen. Terapeuttinen harjoittelu sisältää potilaan ongelmaan liittyvien liikeharjoitteiden opetuksen ja liikuntaohjelmien ohjauksen. Harjoitteiden tarkoituksena on aktiivisten liikemallien optimoiminen ja potilaan tavoitteiden mukaisen toimintakyvyn saavuttaminen.

Maitland-concept®

Maitland-concept® on maailmassa laajimmalle levinnyt manuaalisen terapian koulukunta. Se on peräisin Australiasta ja nimetty kehittäjänsä, Australialaisen fysioterapeutin, Geoffrey D. Maitlandin (1924-2010), mukaan. Maitland-conceptia pidetään modernin ortopedisen manuaalisen terapian kulmakivenä. Maitland-conceptin mukainen fysioterapia on hyvin asiakaskeskeistä. Pääpaino on asiakkaan tuki- ja liikuntaelinongelmien kartoittamisessa ja ratkaisussa. Tässä korostuu tietty ajattelutapa, jatkuva tilanteen arviointi ja manuaalisten hoitotekniikoiden hyödyntäminen.

Fysioterapian etenemistä ohjaa kliininen päättely ja jatkuva tilanteen arviointi. Ne ovat osa jokaista tutkimisen ja hoidon vaihetta. Kuntoutusjakson etenemistä tarkistetaan jatkuvasti uudelleen arvioinnin avulla. Näin varmistutaan siitä, että valitut hoitomenetelmät ovat toimivia. Kliinisellä päättelyllä pyritään siihen, että asiakkaan ongelman syyt ja siihen vaikuttavat tekijät saadaan selville. Jokaiselle suoritetulle hoitotekniikalle on oma syy ja tavoite, mitään ei tehdä turhaan. Pyritään tietämään mitä pitää tehdä, miten pitää tehdä ja milloin pitää tehdä. Tämä pätee sekä manuaalisiin hoitotekniikoihin, että lisäksi myös kokonaisvaltaisesti kuntoutukseen.

Perusteellisen haastattelun ja tutkimisen jälkeen alkava hoitojakso koostuu potilaan ohjaamisesta ja tarvittaessa manuaalisista hoidoista, jotka tukevat kuntoutumista. Ohjaus ja hoitotoimenpiteet valitaan sen mukaan, mikä on asiakkaan ongelman ratkaisun kannalta oleellista. Toimenpiteinä voivat olla manuaaliset hoitotekniikat, terapeuttinen harjoittelu, patofysiologisen tilanteen huomioiminen, tai tarvittaessa muun lääketieteen ammattilaisen konsultaatio.

Lantionpohjan fysioterpia

Tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Niitä ovat esimerkiksi virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, emättimen laskeumat ja lantionpohjan kiputilat.

Lantionpohjan lihaksiston harjoittaminen vaikuttaa myös positiivisesti naisen ja miehen seksuaalitoimintoihin. Keskivartalon ryhti ja tuki ovat myös riippuvaiset lantionpohjan lihaksiston kunnosta. Lantionpohjan fysioterapiassa huomioidaan myös muut lihasryhmät ja kehon toiminnot, jotka vaikuttavat lantionpohjan toimintaan.

Lantionpohjan kuntouttamisesta hyötyvät niin naiset, miehet kuin lapsetkin. Usein lääkäri tekee arvion fysioterapian tarpeellisuudesta. Virtsainkontinenssin hoidosta ja ennaltaehkäisystä on olemassa suomalaiset Käypä-hoito suositukset. Ikä ei ole este lantionpohjan kuntouttamiselle. On tärkeää hakeutua tai ohjata asiakas asiamukaiseen hoitoon ajoissa, sillä näin saavutetaan nopeammin tuloksia.

Lymfahoidon kokonaisuus (LYKO)

Lymfahoidon Kokonaisuus (LYKO) -terapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus.Imusuonisto, jonka toimintaa LYKO -terapialla tuetaan, on verenkierron kanssa rinnakkainen kuljetusjärjestelmä. Sen tärkein tehtävä on poistaa kudoksista kapillaariaineenvaihdunnan seurauksena sinne jäänyt neste- ja valkuaisaine-kuorma. Pääindikaation LYKO -terapialle muodostavat lymfaödeeman eri muodot. Lymfaödeemassa imusuoniston kuljetuskapasiteetti on laskenut tasolle, joka on riittämätön kudoksiin jääneen kuorman poistamiseksi. Seurauksena on imusuoniston mekaanisesta vajaatoiminnasta johtuva valkuaisainerikas turvotus, lymfaödeema. Sen syyt voivat olla primäärejä (imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö) tai sekundaareja (imusolmukkeiden poisto ja sädetys, laajat imusuonistoa vahingoittaneet muut operaatiot, traumat tai toistuneet infektiot). Aikainen terapian aloittaminen tuottaa parhaimmat hoitotulokset, mutta myös pitkälle edenneissä tapauksissa voidaan turvotusta aina vähentää.

 

Bobath -terapia

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa.

NDT, Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT, Bobath -lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.

NDT, Bobath -terapeutti arvioi yksilön liikkumis-, toiminta- ja kommunikointitaitojen perusteella, mitä kunkin yksilön on mahdollista saavuttaa, jos hänelle tarjoutuu riittävä määrä tilaisuuksia harjoitella ja siten oppia.

NDT, Bobath -terapiassa on keskeistä se, että yksilön ongelmanratkaisukyky kehittyy, hän rohkaistuu liikkumaan, ja kyky toimia mahdollisimman normaalisti lisääntyy keskushermostovauriosta huolimatta. Tämä ei ole mahdollista, jos yksilö käyttää harvoja asentoja ja liikkuu yksipuolisesti, tai liikkeet ovat yksipuolisia, tai liikkeen säätely on vaikeaa. Yksilön lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa monella tavalla, ja näin ihmisen mukautuminen liikutteluun ja kyky itse liikkua helpottuvat.

Tausta-ajatuksena on mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttaminen omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

 

Yhteystiedot

Elimäen palvelukeskus

Meijeritie 1
47200 Elimäki

Korian palvelukeskus

Jaakkolankuja 4-6
45610 Koria

Liity jäseneksi

Liittymällä jäseneksi ja käyttämällä palveluitamme tuet toimintaamme. Jäsenenämme sinulla on mahdollisuus edulliseen lounaaseen. Voit myös osallistua yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin.


Liity jäseneksi